หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ห้องครอบครัว
ห้องธรรมดา
ห้องริมน้ำ
แผนที่
จองห้องพัก/ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจใช้บริการ เดอะ กรีน รีสอร์ท
กรุณาดำเนินการดังนี้
1.เลือกประเภทห้องที่ต้องการ
2.ระบุช่วงวัน-เวลา จำนวนวัน ที่จะเข้าพัก
หลังจากเลือกประเภทห้อง/ช่วงวัน-เวลา/จำนวนวัน แล้ว
ให้ติดต่อสอบทางกับทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบห้องว่าง
ทางช่องทางติดต่อ ดังนี้

นายวรกิจ ปัจจันตคีรีสกุล
โทร: 097-035-833
อีเมล: kit.ksvans303@gmail.com

 

พบปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบ/กฎหมาย/แจ้งได้ที่

นายธวัชชัย ทรัพย์ทวี (WEBMASTER)
อีเมล:tradnews@hotmail.com

 

Copyright © 2015 thegreen-kohchang.com,All rights reserved